Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård omfattar sjukvård, akutsjukvård, tandvård och företagshälsovård.
Med Pacta vid er sida har ni inte bara en trygg part vid avtalsförhandlingar, utan också sakkunnig expertis nära till hands. Pacta växer ständigt och är i dag det största arbetsgivarförbundet för kommunnära bolag.

Ett Branschråd för Sjukvård och vård och omsorg är under utveckling.