Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Utbildning

Utbildning omfattar t.ex. förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning.

Med Pacta vid er sida har ni inte bara en trygg part vid avtalsförhandlingar, utan också sakkunnig expertis nära till hands. Pacta växer ständigt och är i dag det största arbetsgivarförbundet för kommunnära bolag.

Du som medlem kan delta i vårt Branschråd för Utbildning. Rådet är ett nätverk för utbildningsföretag och kommunalförbund för att utveckla gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor. Branschrådsordförande är Mikael Cederberg, Jämtlands gymnasieförbund, och kontaktas på e-post mikael.cederberg@jgy.se.