Samordningsförbund

Samordningsförbund omfattar samordningsförbund och företag/förbund som samordnar projekt och insatser mellan kommuner och landsting.

Med Pacta vid er sida har ni inte bara en trygg part vid avtalsförhandlingar, utan också sakkunnig expertis nära till hands. Pacta växer ständigt och är i dag det största arbetsgivarförbundet för kommunnära bolag.