Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Flygplatser

Pacta representerar Flygplatser.

Med Pacta vid er sida har ni inte bara en trygg part vid avtalsförhandlingar, utan också sakkunnig expertis nära till hands. En arbetsgivarfråga vi jobbar extra med är gränsdragning och förhållningssätt till fackliga organisationer som är nya på det kommunala området. Pacta växer ständigt och är i dag det största arbetsgivarförbundet för kommunnära bolag.

Du som medlem kan vara med och påverka framtidens avtal genom vårt Branschråd för Flygplatser.