Med samhällsengagemang, över hela Sverige

Pactas medlemsföretag finns representerade inom många verksamhetsområden. Vi är idag det största arbetsgivarförbundet för kommunala bolag och kommunalförbund. Tack vare vår bredd och vårt partnerskap till SKL är vi en del av den svenska modellen.

Nedan finner du alla våra verksamhetsområden: