Personlig arbetsgivarservice

Vi ställer höga krav på kunskap och förståelse för hur den svenska arbetsmarknadsmodellen fungerar. Våra förhandlare har även god kunskap inom sitt specialistområde och erfarenhet när det gäller arbetsgivarservice i stort. Som medlem tilldelas du en personlig förhandlare för att garantera att du får den bästa servicen inom just ditt verksamhetsområde.

Utöver din personliga förhandlare erbjuder vi också servicetelefonen som du kan ringa till oavsett ärende. Eftersom den personliga servicen är allra viktigast, både för oss och våra medlemmar.

Du når oss på vår servicetelefon 08-452 75 20, alla vardagar 09.00-12.00.

John Nilsson
John Nilsson

tf Förhandlingschef,
Ansvarig för Kommun- och regionförbund, Service och tjänster, Regional utveckling, Samordningsförbund
08-452 74 72
john.nilsson@pacta.se

Sofia Bengtsson
Sofia Bengtsson

Förhandlare: Räddningstjänst, Hälso- och sjukvård.
08-452 76 22
sofia.bengtsson@pacta.se

David Carlsson
David Carlsson

Förhandlare: Fastigheter, Vård
08 – 452 71 36
david.carlsson@pacta.se

Erik Lardenäs
Erik Lardenäs

Förhandlare: Pension, Försäkringar, Upplevelser
08 – 452 71 81
erik.lardenas@pacta.se

Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)
Alexandra Wåhlstedt (Tjänstledig)

Förhandlare,
08 – 452 75 98
alexandra.wahlstedt@pacta.se

Peter Öhrström
Peter Öhrström

Senior rådgivare/Förhandlare: Energi, Vatten, Renhållning, Parkering, Flygplatser, Hamnar.
08 – 452 77 17
peter.ohrstrom@pacta.se