Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Med samhällsengagemang, över hela Sverige

Pactas/Sobonas medlemsföretag finns representerade inom många branscher/verksamhetsområden. Vi är idag den största arbetsgivarorganisationen för kommunala företag och kommunalförbund. Tack vare vår bredd och vårt nära samarbete med SKL levererar vi en högkvalitativ arbetsgivarservice och verksamhetsanpassade kollektivavtal som stärker den affärsmässiga samhällsnyttan.

Nedan finner du alla våra branscher/verksamhetsområden:

 

Branschrådsinstruktion

Läs instruktion för branschråd, Avtalsråd samt Arbetsgivardelegation här >