Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Det bästa avtalet

Vi arbetar för att du som arbetsgivare ska känna trygghet i din vardag. För oss på Pacta innebär det att du ska ha det bästa avtalet för just dig och dina anställda. Därför är vi part på de kommunala – och landstingskommunala kollektivavtalen. Dessa är väl förankrade avtal med stor lokal anpassningsmöjlighet. Helt enkelt bra arbetsgivarservice.

Utöver det tecknar Pacta överenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor även med Fastighetsanställdas förbund, Transportarbetareförbundet och Facket för service och kommunikation – SEKO.

Förhandlingsordning Kommunalt huvudavtal KHA

Vid tvist eller konflikt mellan dig som arbetsgivare och dina fackliga motparter så reglerar KHA att du får hjälp av Pacta.

 

 

Vill du ha tillgång till våra andra avtal?