Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Trafik

Företagen inom trafik är utförare av kollektivtrafik och består i huvudsak av bussbolag.

Förutom Arbetsgivardelegationen nedan har branschen även ett Arbetsgivarråd där samtliga medlemsföretag ingår.

Branschråd

Peter Liss, ordförande
Svealandstrafiken

Jonas Skovgaard
Gamla Uppsalabuss

Peter Andersson
Gamla Uppsalabuss

Torbjörn Niemi
Luleå Lokaltrafik AB

Leif Ström
Svealandstrafiken

Peter Beckman
Svealandstrafiken

Claes Barkebo
Uddevalla Omnibus AB

Mikael Karlsson
Uddevalla Omnibuss

Sara Silfver
Göteborgs spårvägar AB

Andreas Olofsson
Skellefteåbuss

Kollektivavtal

De avtal som gäller för medlemsföretag i trafik-branschen finns på KFS respektive på Pactas webbplatser.

Pactas avtal Gå till KFS

Servicetelefon

phone

Du vet väl att det alltid finns en förhandlare tillgänglig för rådgivning via vår servicetelefon?

Ring 08-556 009 35

Vardagar 09:00-12:00

Anna Steen

Chef för arbetsgivarservice samt förhandlare: Trafik, 08-452 72 77 anna.steen@sobona.se