Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Styrning, organisation och medlemsinflytande

Den nya organisationen består av en ideell förening (DNF) och ett servicebolag (DNF AB). DNF styrelse består av förtroendevalda som utses av SKL och styrelsens uppgift är att formellt anta kollektivavtalen. I övrigt ska styrelsen för DNF utöva uppsikt över DNF AB som är helt medlemsstyrt.

DNF AB i sin tur har en styrelse som består av representanter från medlemsföretagen. Denna föreslås av en valberedning som också utses av medlemsföretagen. Det är i DNF AB som verksamhetens inriktning, ekonomi, budget, erbjudande, tjänster, service/stöd, utbildningar, varumärke, mötesplatser och så vidare planeras och beslutas.

Branschråden arbetar med branschens frågor och behov gentemot sin arbetsgivarorganisation. I samband med avtalsrörelsen utgör branschrådet en referensgrupp för det egna kollektivavtalet och bistår med synpunkter och yrkanden.
Avtalsråd består av samtliga ordföranden för branschråden och har att samla övergripande avtalsfrågor som rör alla branscher och verksamheter inför styrelsen i DNF.

Läs mer Tillbaka