Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Region- och samhällsutveckling

Verksamheterna bedrivs av företag som på olika sätt arbetar för att bidra till samhällsutvecklingen och kan delas in i följande underkategorier: Näringslivsutveckling, upphandling, IT, trafikhuvudmän, information, forskning, marknadsföring, tjänster, inköpsbolag, kommun/regionförbund, samordningsförbund och övrig utveckling.

Branschråd

I dagsläget finns inget branschråd för Region- och samhällsutveckling. Fokus under året kommer att vara att bilda ett branschråd, planera för det gemensamma arbetet och komma samman som en gemensam och stark bransch.

Kollektivavtal

De avtal som gäller för medlemsföretag i energi-branschen finns på KFS respektive på Pactas webbplatser.

Pactas avtal Gå till KFS

Servicetelefon

phone

Du vet väl att det alltid finns en förhandlare tillgänglig för rådgivning via vår servicetelefon?

Ring 08-556 009 35

Vardagar 09:00-12:00

John Nilsson

Förhandlingschef: Region- och samhällsutveckling 08-452 74 72 john.nilsson@sobona.se

Rejhana Babovic

Förhandlare: Fastigheter, Region- och samhällsutveckling, 08-452 72 68 rejhana.babovic@sobona.se