Organisation

Pacta har idag drygt 640 medlemmar med drygt 57 000 medarbetare.

Pacta har exklusiv rätt att teckna kommunala avtal för alla sina medlemmar. Pacta förhandlar, företräder och agerar. Vi utvecklar tillsammans med våra medlemmar arbetsgivarrollen.

Pacta har två huvudsakliga verksamheter. Den ena är kärnverksamheten som består av det som är relaterat till kollektivavtalen. Det rör alltifrån kollektivavtalsfrågor till personlig rådgivning, servicetelefon, förhandlingsstöd, arbetsrättslig expertis, rättshjälp, arbetsrättslig kursutbud och kursverksamhet på avrop etc. Den andra delen består av det som är mervärdet för medlemmarna. Det kan röra sig om alltifrån temadagar, inspiration, evenemang, påfyllning och att hjälpa våra medlemmar genom att ge dom verktyg i hur dom kan hänga med i utvecklingen och hur dom ska kunna ta om hand framtidens utmaningar. Lika mycket handlar denna del om att skapa plattform för nätverkande för medlemmarna där dom kan få möjlighet till utbyte sinsemellan.

Därutöver jobbar Pacta med verksamhetsutveckling för att ligga steget före i framtidsfrågor som kan röra medlemmarnas utveckling och framtida utmaningar och ligga steget före konkurrenter inom samma marknadssegment. Pacta ska alltid kunna ge medlemmarna det som är mest aktuellt. Med de utmaningar som ligger framöver inom välfärdssektorn behöver Pacta hjälpa medlemmarna i hur dom kan möta dessa utmaningar, genom att ge dom verktygen att hantera det men också hjälpa dom att ligga steget före.

 

Pactas roll

Pacta ska teckna kollektivavtal som ger arbetsfred samt ge kompetent och professionell service kring dessa avtal.

Pacta ska tydligt verka inom tre andra områden:

Attrahera medarbetare till de kommunala/landstingskommunala bolagen. Visa bolagens stora bredd och aktiva delaktighet i samhällsnyttan. Oändliga möjligheter och fantastiska jobb!

Attraktiva arbetsgivare genom inriktning på moderna organisations- och HR-frågor. Samt särskilt avseende chefs-, ledar- och vd-rollerna.

Vara en partner vid samtal om förändrade driftsformer

 

Styrelsen

Pactas folkvalda styrelse består av sju ordinarie ledamöter samt ersättare. Pactas VD Markus Gustafsson driver verksamheten och Ulf Olsson är Pactas ordförande tillika ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation. Lena Dahl tillträder som tillförordnad VD senast den 1 januari 2018.

Läs mer om Förhandlingsdelegationen.

Ordförande
Ulf Olsson (S)

Vice ordförande
Joakim Larsson (M)

Styrelsens medlemmar

Karin Engdahl (S)
Mats Johansson (S)
Robert M. Johansson (S)
Anna Hård af Segerstad (M)
Catarina Deremar (C)

Ersättare

Carina Nilsson (S)
Ilan De Basso (S)
Kenneth Östberg (S)
Marcus Friberg (MP)
Ola Karlsson (M)
Lars-Ingvar Ljungman (M)
Jens Sundström (L)

Vill du ha kontakt med styrelsen?

Välkommen att skicka e-post till kontakt@pacta.se

 

Förtroenderådet

Styrelsen har ett övergripande ansvar för Pactas verksamhet. Styrelsens presidium och representanter från våra medlemsbolag utgör tillsammans ett förtroenderåd som ansvarar för att medlemmarnas behov tas tillvara.