Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Nytt varumärke

Pacta och KFS kommer gemensamt att skapa ett nytt varumärke och en ny hemsida, grafisk profil och mycket mer kommer att tas fram. Arbetet har påbörjats under sommaren/hösten 2017 och kommer att pågå under hela 2017/2018. Under den tid som arbetet med det nya varumärket pågår så kommer både Pactas och KFS hemsidor med mera att finnas kvar, men då med koppling till det nya varumärket som håller på att byggas.

Fram tills nytt varumärke finns framtaget kallar vi helt enkelt den nya organisationen för DNF, eller DNF AB, det vill säga: Den Nya Föreningen samt servicebolaget Den Nya Föreningens AB.

Läs mer Tillbaka