Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Workshops i handledarutbildning 2018

2017-12 -18

Runt om i landet erbjuder vi workshops för dig som vill utvecklas i rollen som handledare och vi hjälper era medarbetare att bli bra handledare utifrån ert företags behov. Tid, energi och pengar sparas med hjälp av skickliga handledare!

Via workshops stödjer handledaren ditt företag när nya medarbetare introduceras på arbetsplatsen och här träffar du andra hand­ledare, tränar dina kunskaper, diskuterar och utbyter erfarenheter, nätverkar och övar tillsammans med personer i liknande situation. Du får stöd för din framtida utveckling i rollen som handledare och den strukturerade introduktionen gör att nya medarbetare snabbare och mer effektivt kommer igång på arbetsplatsen. Den som handleder växer i sin yrkesroll och det blir lättare att identifiera framtida ledare. Det arbetsplatsförlagda lärandet och kompetensutvecklingen ökar.

Genom att höja statusen på handledarrollen vill fler bli handledare! 

 

Se vår film här

Klicka här för mer information och anmälan