Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Wallenbergstiftelserna satsar 300 miljoner på ett nytt Jobbsprång!

2016-06 -20

Pacta har tidigare informerat om projektet Jobbsprånget, ett projekt initierat av Pacta och Sveriges Ingenjörer med syfte att skapa snabbare etablering för nyanlända ingenjörer via praktikplatser på www.jobbspranget.se. Ingenjörsvetenskapsakademien IVA har varit parternas samarbetspartner i Jobbsprånget.

Pacta kan nu delge det glädjande beskedet att IVA får del av Wallenbergstiftelsernas stora aviserade anslag för ökad utbildning för integration. Jobbsprånget har tidigare drivits som ett pilotprojekt, men då huvuddelen av anslagen till IVA skall användas till att starta upp projektet Jobbsprånget, på bred front, finns det nu möjlighet att fortsätta att driva den lovande satsning som Jobbsprånget är. Nästa insats går ut på att ge nyanlända akademiker möjlighet till fyra månaders praktik.

 

  • Vi, de vetenskapliga akademierna och Wallenbergstiftelserna, har efter dialog med ett stort antal experter och samhällsaktörer, bestämt oss för att göra satsningar kopplade till nyanlända och utbildning. Vårt mål med dessa satsningar är att utbildningsnivån hos särskilt utsatta grupper ska öka samt att vi ska se större och snabbare inträde på den svenska arbetsmarknaden för nyanlända med god utbildning.

 

Dessa satsningar är betydande, men räcker givetvis inte för att lösa alla problem. Vi hoppas dock att denna viljeyttring från centrala akademiska aktörer kan sporra till ytterligare satsningar inom detta område. Det här är vårt sätt att bidra till ett minskat utanförskap, genom att Sverige bättre tillvaratar hela talangbasen i vårt land. säger Peter Wallenberg Jr, ordförande Wallenbergstiftelserna

 

Finansieringsbeskedet är en del i de tre största Wallenbergstiftelsernas program ”Utbildning för ökad integration”, som är en tioårig satsning på utbildningsinsatser med målsättning att förbättra integrationen i samhället. Programmet stöds av Wallenbergstiftelserna med 300 miljoner kronor i samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien, Kungliga Ingenjörsakademien och Svenska Akademien.

  • Det är mycket glädjande att Pactas initiativ i frågan får ett sådant stöd. Vi kommer fortsatt att aktivt arbeta med frågan, säger Peter Öhrström, ansvarig på Pacta.

 

Under våren 2016 genomförs Jobbsprånget med ett femtontal arbetsgivare som erbjuder praktik för nyanlända på sammanlagt ett tiotal orter. Såväl offentliga som privata arbetsgivare deltar och på sikt, och nu med hjälp av finansieringen från Wallenbergstiftelsen, hoppas Jobbsprånget på att kunna ordna praktikplatser hos svenska företag för upp till 4 000 nyanlända akademiker inom fem års tid.

  • Jag hoppas att de kommunala företag som behöver akademisk kompetens kommer att anmäla sitt intresse till Jobbsprånget, säger Markus Gustafsson, VD på Pacta.