Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

VD-program för samhällsnyttiga företag

2017-01 -17

Välkommen till ett skräddarsytt program för VD:ar i samhällsnyttiga företag i samverkan med SSE Executive Education vid Handelshögskolan i Stockholm.

Programmet syftar till att stärka VD:s förmåga och kunskap i det komplexa uppdraget att leda, driva och utveckla samhällsnyttiga företag. Fokus ligger på förändringar i omvärld och vilka betydelser det har för det egna sammanhanget, det vill säga företaget och dess ägare, och vilka utmaningar som företagen har att hantera.

Programmet utgår från de samhällsnyttiga bolagens situation och förutsättningar, ger en möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverk deltagarna emellan och riktar sig till VD:ar i företag anslutna till Pacta.

Programmets huvudområden är

  • Öka förståelse för omvärlden och det system man som samhällsnyttigt bolag verkar i och hur detta påverkar egna verksamheten
  • Ökad förståelse för hur man kan förbättra och fördjupa ägardialogen
  • Ekonomisk styrning ur ett koncernperspektiv och bolagsperspektiv
  • Verktyg för att utveckla ledningsgruppen, dess arbete och strategiska inriktning
  • Kommunikation (internt, med ägare och med samhället)

 

Läs mer om VD-programmet här.

För att anmäla dig till VD-programmet, klicka här.