Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Uppdatering – förhandlingar med OFR och Hälso- och sjukvård om arbetstider fortsätter!

2016-11 -22

Våra intensiva förhandlingar med OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet & Fysioterapeuterna) pågår fortfarande. Detta rörande att försöka nå en överenskommelse om arbetstidsbestämmelser innan sista november. Förhandlingen innehåller många utmaningar och troligen kommer vi inte veta hur det går förrän precis i slutet av november.

Som vi tagit upp tidigare är läget mycket känsligt, så vi vädjar om att ni fortsätter ligga lågt med olika beslut och/eller överenskommelser i arbetstidsfrågor under tiden centrala förhandlingar pågår. I det Kommunala Huvudavtalet (KHA 94, § 2) framgår också att lokala förhandlingar inte får föras i frågan innan den centrala förhandlingen är avslutad.

Vi återkommer med mer information om förhandlingsläget om någon förändring sker, annars i slutet av november.

Vid frågor kontakta Kristina Hane, ansvarig förhandlare för området hälso- och sjukvård på Pacta.