Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Ulf Olsson blir ny ordförande i Pacta

2017-08 -31

Ulf Olsson efterträder Heléne Fritzon som ordförande i Pacta.

Under måndagen stod det klart att Ulf Olsson efterträder Heléne Fritzon som ordförande i Pacta. Heléne lämnade uppdraget i somras då hon utsågs till migrations- och biträdande justitieminister. Ulf Olsson tar nu över ordföranderollen, mitt uppe i fusionsarbetet mellan Pacta och KFS.

I juni 2017 fattades beslutet om att Pacta och KFS går samman och bildar en ny arbetsgivarorganisation.

– Jag ser fram emot att få vara med och skapa den nya sammanslagna organisationen mellan Pacta och KFS. En ny och stark organisation som vi ska bygga tillsammans med servicebolagets styrelse, säger Ulf Olsson.


Ulf Olsson (S), är kommunstyrelsens ordförande i Borås och sedan 2011 ersättare i SKL:s styrelse. Ulf Olsson har varit kommunalråd i Borås sedan 1995 samt är ordförande i Borås Stadshus AB.

– Jag och mina kollegor i Pacta ser fram emot det arbete vi tillsammans ska genomföra för medlemsföretagen. Vi ska ha en långsiktig syn på kompetensförsörjning, samtidigt som vi tar ansvar för en hållbar utveckling i verksamheterna. Allt för att vi ska bli en ännu attraktivare arbetsgivare, säger Ulf Olsson.

Ulf Olsson utses till ordförande i Pactas styrelse och SKL:s förhandlingsdelegation den 8 september.


 

Ulf Olsson