Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Tack till er som deltog på Pactas och KFS första gemensamma konferens!

2017-11 -10

Igår samlades cirka 200 ledare från Pacta och KFS medlemmar på Hilton Slussen för en första gemensam konferens. Temat var progressivt ledarskap för framtidens samhällsnytta och dagen fylldes med inspirerande talare, intressanta samtal och nya bekantskaper. 

’’Vi skriver historia’’

Dagen inleddes med några ord från styrelseordförande Sylvia Michel och en nulägesrapport om samgåendet från KFS respektive Pactas vd Monica Ericsson och Markus Gustafsson. 

’’Det blir magiskt när man vågar utmana sig själv!’’

Hjärnforskaren och författaren Katarina Gospic höll en energigivande föreläsning om hur hjärnan fungerar och vad som styr vårt beslutsfattande. Skratt kombinerades med tips på vad som skapar en hållbar arbetsmiljö och vad som främjar och utvecklar både ledarskapet och organisationen som helhet. 

’’Det är i mellanrummen mellan verksamheter och organisationer som väldigt mycket spännande kommer att hända i framtiden’’

Efter en lunch med intressanta samtal runt borden var det dags för Mats Tyrstrups föreläsning om det nya arbetsgivarperspektivet och relationsskrädderiet. Med illustrativa exempel från flera branscher pekade Mats på det viktiga relationsskrädderiet som krävs för att organisationer ska kunna leverera värde, trots de organisatoriska mellanrummen som finns. 

Förväntningarna på den nya arbetsgivarorganisationen.

Anna Bellman avrundade dagen med en interaktiv workshop med frågor om medlemmarnas förväntningar på den nya arbetsgivarorganisationen. Mod var ett återkommande svar på frågan om vad som krävs av ledarskapet för att kunna bidra till ännu mer samhällsnytta.

 

 

Gårdagens konferens var startskottet för den nya arbetsgivarorganisationens mötesplatser och vi ser fram emot att träffa er igen. Monica Ericsson avrundade dagen genom att hälsa alla välkomna till årsstämman den 29-30 maj i Stockholm. Mer information och inbjudan kommer i början av nästa år.