Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Styrelse för det nya servicebolaget i KFS och Pacta utsedd

2017-09 -11

Vid gårdagens extra bolagsstämma i Pactarb AB beslutades om ny bolagsstyrelse för den nya arbetsgivarorganisationen som skapas genom en sammanslagning av Pacta och KFS. Styrelsen beslutade i enlighet med valberedningens förslag. Den nya styrelsen består av sju ordinarie ledamöter samt tre suppleanter:

Sylvia Michel, vd Kraftringen Energi AB (publ), ordförande

Mikael Runsiö, vd Södersjukhuset AB, vice ordförande fr o m 1 oktober

Thorbjörn Hammerth, vd Bostads AB Vätterhem, ledamot

Peter Liss, vd Västerås Lokaltrafik AB, ledamot

Lotta Nibell, vd Got Event AB, ledamot

Christian Schwartz, vd Mölndal Energi AB, ledamot

Ida Texell, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Attunda, ledamot

Yvonne Haglund-Åkerlind, vd Danderyds sjukhus AB, ersättare

Jörgen Johansson, vd Sydvatten AB, ersättare

Per Törnvall, vd Vårljus AB, ersättare.

 

Vid frågor kontakta:

Markus Gustafsson,
vd Pacta, markus.gustafsson@pacta.se, tel: 0703-19 79 15

Monica Ericsson,
vd KFS, monica.ericsson@kfs.net, tel: 070-419 33 71