Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Stadsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

2016-01 -22

Regeringens promemoria ”Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier” var ute på remiss under slutet av 2015. Promemorian handlar om hur dessa medel ska hanteras och SKL har svarat på remissen. Remissen innehåller ett antal oklarheter vilka SKL har lyft tillsammans med övriga synpunkter. SKLs remissvar ligger i linje med Pactas medlemmars intressen för att kunna bedriva en god lönepolitik.

Nu har samtliga remissvar inkommit och regeringen har för avsikt att träda i kraft den 22 mars. Tanken är att ni som arbetsgivare för första gången ska kunna rekvirera dessa pengar för hösten 2016. Mer information kommer så snart beslut fattats.

Nedan finns Regeringens promemoria, SKLs sammanfattning av promemorian och SKLs yttranden.

För mer information, klicka på länkarna nedan.

Regeringens promemoria Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

SKLs Sammanfattning Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

SKLs yttrande