Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Servicetelefonen den 21/3-18

2018-03 -20

Under onsdagen den 21/3-18 kommer Pactas servicetelefon att genomgå en uppdatering. Framkomligheten kan därmed vara begränsad under dagen.

Om problem uppstår går det bra att kontakta din ansvarige förhandlare.

Tack för tålamodet!