Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Serviceavgifter i den nya arbetsgivarorganisationen DNF

2017-11 -27

Serviceavgiften i den nya arbetsgivarorganisationen kommer att sänkas för KFS medlemmar, från nuvarande 0,30% till 0,25% av medlemsföretagens totala utbetalda bruttolön föregående år. För Pactas medlemmar innebär detta att serviceavgiften är oförändrad. Den nya avgiften för KFS medlemmar gäller från och med den 1 januari 2018 då KFS och Pacta går samman och skapar en ny arbetsgivarorganisation tillsammans.

Det är glädjande för KFS medlemmar att vi redan nu kan ge en så märkbar effekt av samgåendets fördelar. I och med nya samordningsmöjligheter och att vi blir en större och starkare aktör kan vi anpassa avgiften för KFS medlemmar och ändå erbjuda samma goda service och stöd som tidigare, säger Monica Ericsson, vd på KFS.