Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

RiB 17

2017-01 -31

Det händer just nu mycket runt det nya avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap. Eller deltidsavtalet som det ofta kallas. På några ställen har det inkommit kollektiva uppsägningar. I vissa fall från hela stationer.

Uppsägningarna har det gemensamma syftet att få till bättre villkor i RiB 17 än vad som avtalats centralt. Från Pactas sida har vi uppmanat BRF att omedelbart verka för att dessa kollektiva uppsägningar återtages.

För fakta runt avtalet hänvisar vi till SKL:S blogg via denna länk.