Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Räddningstjänst hade rätt att säga upp en brandman

2017-06 -08

Bohus Räddningstjänstförbund hade saklig grund för att säga upp en brandman som inte längre kunde rök- och kemdyka efter en hjärtinfarkt. Det slår Arbetsdomstolen (AD) fast i en dom.

– Arbetsdomstolen bekräftar att arbetsgivaren hade rätt att säga upp brandmannen eftersom det inte gick att anpassa arbetet så att han kunde arbeta kvar utan att utföra rök- och kemdykning. Alla brandmän hos arbetsgivaren behöver kunna utföra den uppgiften när det är nödvändigt för att rädda liv, säger Anna Svanestrand, arbetsrättsjurist på SKL, som på arbetsgivarförbundet Pactas uppdrag var ombud i målet.

Bohus Räddningstjänstförbund sade upp en brandman från hans anställning, eftersom han inte längre kunde rök- och kemdyka efter en hjärtinfarkt.

– Rök- och kemdykning är en viktig del av en brandmans arbetsuppgifter. AD går på arbetsgivarens linje och fastslår att det var viktigt för verksamheten att alla brandmän kunde utföra rök- och kemdykning, säger Anna Svanestrand.

AD avslår Kommunals krav på skadestånd och att uppsägningen skulle förklaras ogiltig. Domen är vägledande för liknande ärenden inom räddningstjänsten.
Dom nr 37/17, Mål nr A 91/16


Presskontakt

John Nilsson, Förhandlingschef Pacta
john.nilsson@pacta.se
08-452 74 72

Frågor från medlemmar besvaras av

Sofia Bengtsson, förhandlare
sofia.bengtsson@pacta.se
08-452 76 22