Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Premiereduktion i KOM-KL 2016

2016-02 -16

Omställningsfondens styrelse har beslutat att inte ta ut några premier enligt §§ 20 och 22 i KOM-KL, för verksamhetsåret 2016. Det innebär att den premie på 0,1 % av lönesumman för det aktiva omställningsarbetet och den på 0,2 %, för Pactas medlemmar för de ekonomiska omställningsförmånerna, som båda normalt faktureras under hösten varje år inte kommer att faktureras under 2016.

Beslutet gäller enbart år 2016.

Handläggare: Sandra Bergendorff, Victoria Hansson, John Nilsson