Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pensionsdagen – Pactas nya satsning!

2016-09 -19

Pacta har den 19 september genomfört Pensionsdagen, ett seminarium i samarbete med KPA. Pensionsdagen är en ny satsning från Pactas sida och är tänkt att vara ett stående event med syfte att framhäva de senaste trenderna inom området Pension, allt för att förbereda Pactas medlemmar inför framtida förändringar gällande pensionsförutsättningar.

På seminariumet fick vi lyssna till Victoria Hansson från SKL som talade om de mest aktuella förhandlingsfrågorna inom pensionsområdet, därefter Håkan Svärdman från Folksam som berättade om ett pensionssystem i världsklass och Göran Krafft från Kairos Future som i sin tur diskuterade framtidens arbetsliv.

Pacta tackar alla medverkande för ett väl genomfört event och ser fram emot nästa tillfälle.

img_9177