Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas styrelse för 2015-2019 vald

2015-04 -09

Idag valdes Pactas styrelse för mandatperioden 2015-2019. Ny ordförande är Heléne Fritzon (S) och vice ordförande Sten Nordin (M).

Pactas styrelse är tillika Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) förhandlingsdelegation. Läs mer om Förhandlingsdelegationen.

De politiker som valts till styrelsen 2015-2019 är:

Heléne Fritzon (S) Kristianstads kommun
Ordförande

Sten Nordin (M) Stockholms stad
Vice ordförande

Karin Engdahl (S) Västra Götalandsregionen

Mats Johansson (S) Region Östergötland

Roger Mogert (S) Stockholms stad

Anna Hård af Segerstad (M) Västerås stad

Catarina Deremar (C) Tierps kommun

Ersättare:

Amela Hodzic (S) Region Skåne

Ilan De Basso (S)Region Jönköpings län

Kenneth Östberg (S) Landstinget Västmanland

Agneta Granström (MP) Norrbottens läns landsting

Ola Karlsson (M) Region Örebro

Lars-Ingvar Ljungman (M) Vellinge kommun

Jens Sundström (FP) Norrbottens läns landsting