Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas medlemsföretag har tillsammans upp till 37 miljoner hos Omställningsfonden

2018-05 -22

Alla medlemmar i Pacta är anslutna till Omställningsfonden. Därmed finns också möjlighet att ta del av de 37 miljoner kronor som finns avsatta för kompetensutveckling, omställningsstöd i samband med rehab eller stödsamtal/coachning vid övertalighet.

Sedan januari 2017 arbetar Omställningsfonden inte bara med personer som sägs upp inom Pactaföretag, kommuner och landsting, utan även med tidig lokal omställning, TLO-KL.

TLO-KL i korthet:

  • Att stärka anställdas eller grupper av anställdas kompetens för att i god tid möta förändrade behov inom verksamheten. På det sättet kan de som riskerar att bli övertaliga få möjlighet till andra arbetsuppgifter inom organisationen.
  • Att erbjuda arbetstagare omställningsstöd för att få kompetens till en ny tjänst, då personen i fråga inte kan återgå till sin gamla tjänst efter en avslutad rehabilitering.
  • Att erbjuda stödsamtal/coachning till såväl chefer som medarbetare inför en övertalighetssituation.

TLO-KL finansieras genom tidigare inbetalda medel till Omställningsfonden. För alla arbetsgivare som är medlemmar i Pacta finns en öronmärkt summa som baseras på årslönesumman.

– Med hjälp av medel avsatta för tidig lokal omställning kan arbetsgivare möta förändrade kompetens- och bemanningsbehov och få ett framgångsrikt omställningsarbete som är till nytta för både arbetsgivare och medarbetare. Snart har halva tiden av den treåriga försöksperioden gått och det är hög tid att göra en föranmälan för de insatser som man som arbetsgivare vill genomföra. Det det är väldigt olika hur mycket pengar varje företag har att använda, men vi vill verkligen att arbetsgivarna ser över sina behov, inte minst när det gäller kompetensutveckling för att möta nya behov. Det säger Erik Lardenäs, förhandlare på Pacta och ledamot i beredningsgruppen på Omställningsfonden.

Pacta rekommenderar att arbetsgivare kontakta sin lokala rådgivare på Omställningsfonden för att få veta mer och komma igång med processen. Där finns också mer information om TLO-KL och hur medlen kan användas.

Klicka här för mer information