Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas HR-råd – tema Framtidens Rekryteringsutmaningar!

2016-04 -18

Den 10-11 mars hade Pacta sitt HR-råd, en mycket lyckad sammankomst och den röda tråden berörde genomgående de utmaningar som Pactas medlemmar som arbetsgivare står inför i framtiden.

Förutom möjlighet till att nätverka så fick de närvarande lyssna till Ungdomsbarometerns VD Ulrik Simonsson som berättade om hur framtidens utmaningar ser ut och hur dessa kan bemötas.  Lars-Ove Brander från SKL pratade om framtids prognoser och vilken arbetsmodell SKL har för att möta samma utmaningar och Linus Zackrisson från Optimal Advice förklarade hur man på ett resurseffektivt sätt rekryterar talanger till sin organisation.

Du kan aldrig få för mycket av information kring ledarskap, att lära sig hur du kan på bästa vis kan leda andra i och med HR-rollen, vad det finns för skolor inom området. All påfyllning är väsentlig, sedan kan man anpassa informationen och finna passande strategier för den egna rollen och den egna verksamheten. Allt detta hjälper Pactas HR-råd mig med.”  – Sara Talling, Ordförande HR-rådet och Jämtlands Gymnasieförbund.

 

IMG_6326

IMG_6327

Linus delade även med sig av sin kunskap som rekryteringscoach och gav även praktiska verktyg om hur man idag på bästa vis kan undvika fallgropar samt hur man använder LinkedIn i sin rekrytering.

Linus visade genom en modell hur arbetsmarknaden ser ut idag och hur svårt det är i djungeln av ansökningar att hitta både den rätta arbetstagaren och den rätta arbetsgivaren. Det blev mycket spännande diskussioner kring detta och en aha-upplevelse i att man faktiskt kan behöva göra en förändring i sin strategi kring rekrytering för att nå den rätta arbetstagaren.

Att lyssna till Linus var verkligen en behållning, det han berättade om har jag verkligen tagit med mig tillbaka till min organisation.” – Cecilia Ståhl, HR-direktör på Telge AB

Pactas HR-råd vänder sig till alla Pactas medlemmar som har ett HR-strategiskt uppdrag och som arbetar med personalstrategiska frågor. Pactas HR-råd erbjuder kompetensutvecklande aktiviteter och ger verktyg i hur man kan arbeta med och ligga steget före i HR-strategiska frågor.

 

IMG_6332