Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pactas HR-råd – om hållbart ledarskap i komplexa verksamheter!

2016-05 -30

Pactas HR-råd erbjuder en plattform där Pactas medlemmar både får möjlighet till till att deltaga i ett strategiskt samtal inom HR-området, strategisk utveckling och till nätverkande. Pactas HR-råd vänder sig till alla Pactamedlemmar som har ett HR-strategisk uppdrag och arbetar med personalstrategiska frågor. Pactas HR-råd erbjuder även kompetensutvecklande aktiviteter och erbjuder dig verktyg i hur du kan arbeta med och ligga steget före gällande HR-strategiska frågor.

Den 6-7 oktober 2016  välkomnar vi därför dig  till ett inspirerande och utvecklande HR-råd om hållbart ledarskap i komplexa verksamheter!

Temat är hållbart ledarskap, förändringsledarskap och förändringsarbete och coachande arbete.

Här presenteras nya och radikala insikter inom organisationsutveckling utifrån forskning inom komplexitet.

Vi skärskådar en hel del ”myter” omkring chefs- och ledarskap och tittar på:

  • Idealisering och verklighet
  • Samtalsmetodik; information, diskussion, debatt, coachning, dialog, metalog – när används vad?
  • Konflikt – spänning & reglering
  • Att leda, chefa, coacha och vara medmänniska – funktionella beteenden
  • Makt, förtroende & kultur
  • Praktiskt omdöme – reflektion & reflexivitet
  • Solospel, samspel & rävspel

 

Processledare under dagarna är Åsa Lundquist Coey, Centre for Outstanding Leadership AB. Åsa Lundquist Coey  är doktor (PhD) i Management & Complexity vid Hertfordshire University, UK. Även jurist, pedagog och coach med en M.Sc i Organisation & Leadership. Hon tillhör fakulteten på SSE Executive Education (fd IFL) Handelshögskolans Advanced Management Programmes där hon föreläser regelbundet och arbetar dagligen som chefs- och ledarutvecklare på Cfol, Outstanding Leadership, där hon processleder & tränar ledningsgrupper/chefer & medarbetare, i ledarskap, kommunikation, förändring, hållbarhet och konflikthantering.

Kontaktperson för Pactas HR-råd är Samira Lundqvist, förhandlare och verksamhetsutvecklare på Pacta. Vid frågor, kontakta Samira på samira.lundqvist@pacta.se eller 08-452 76 73