Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pacta samarbetar med Sveriges Ingenjörer för att nyanlända lättare ska få jobb

2015-12 -10

Pacta har tillsammans med fackförbundet Sveriges Ingenjörer initierat till ett pilotprojekt med utgångspunkt i arbetsmarknadsdepartementets satsning ”Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända”.

Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, planerar att genomföra projektet under våren 2016. Verksamhetsansvarig för Tekniksprånget på IVA, Alexandra Ridderstad, har gott hopp om att modellen ska fungera för nyanlända och säger:

– Man vill använda Tekniksprångets struktur och modell för att kunna matcha nyanlända och jobb. Det är många arbetsgivare som hört av sig eftersom vi har en färdig struktur för att matcha ungdomar. Och det vore otroligt spännande att se om den kunskap och struktur som vi byggt upp kan användas också för andra grupper.

Ansvarig hos Pacta är Peter Öhrström som beskriver förutsättningarna för projektet på följande vis.

– Det är viktigt att även de kommunala bolagen nu får denna möjlighet. Mina kontakter med ett antal bolag visar på ett stort intresse och engagemang för denna satsning.

Pacta är stolta över sin medverkan i detta pilotprojekt och kommer fortsatt aktivt att arbeta med frågan.

Läs mer om tekniksprånget här.

Vid frågor, kontakta Peter Öhrström på 08 – 452 77 17 eller peter.ohrstrom@pacta.se