Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pacta överens med Transport, Seko och Fastighets

2017-06 -08

Arbetsgivarförbundet Pacta är överens med Svenska Transportarbetarförbundet, Seko och Fastighetsanställdas förbund om nya treåriga avtal.


Heléne Fritzon.


− Den långa avtalsperioden ger Pactas företag ökade möjligheter att arbeta långsiktigt och strategiskt med verksamhetsplanering, säger Heléne Fritzon, ordförande i Pactas styrelse.


Avtalen innehåller centralt angivna löneökningsnivåer i enlighet med industrins märke för de kommande tre åren. För Seko och Transport är löneökningsutrymmet är 2,2 procent för 2017, 2,0 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019. För Fastighets är löneökningsutrymmet 590 kr för 2017, 570 kr för 2018 och 610 kr för 2019.


− Avtalen ger Pactas medlemmar goda förutsättningar att fortsätta utveckla arbetet med den lokala lönebildningen utifrån individuell och differentierad lönesättning, säger Sten Nordin, vice ordförande i Pactas styrelse.


Pacta är också överens med Transportarbetarförbundet, Seko och Fastighets om förändringar i medarbetaravtalet Allmänna bestämmelser i enlighet med vad som tidigare överenskommits med SKL/Pactas andra motparter under våren 2017.


Fakta


Fakta om avtalen:


Avtalen gäller från 1 maj 2017 till 30 april 2020. Transports avtal har uppsägningsbart sista år, medan Fastighets och Sekos avtal saknar möjlighet till uppsägning i förtid.
För Seko och Transport är löneökningsutrymmet 2,2 procent för 2017, 2,0 procent för 2018 och 2,3 procent för 2019. I Fastighets avtal finns ett angivet krontal som löneökningsutrymme: 590 kr för 2017, 570 kr för 2018 och 610 kr för 2019. I Sekos avtal finns en lägsta lön angiven för respektive år för vilken de angivna procenten för utrymmet ska beräknas på. Sekos avtal saknar individgarantier, medan Transports och Fastighets avtal garanterar arbetstagare 50 % av det genererade utrymmet om inte lokala parter enas om annat.


Lägstalönerna justeras enligt nedan:

1 januari 2018: 21 153 kr
1 januari 2019: 21 723 kr
1 januari 2020: 22 300 kr