Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Pacta i samverkan med LinkedIn gällande projekten Jobbsprånget och Welcome Talent!

2016-03 -09

pactalinkedin

 

Pacta har tidigare informerat om att vi, tillsammans med fackförbundet Sveriges Ingenjörer, initierat till ett pilotprojekt med utgångspunkt i arbetsmarknadsdepartementets satsning ”Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända”. Projektet heter Jobbsprånget och nu hoppas vi kunna väva in detta projekt i LinkedIns satsning Welcome Talent med syfte att hitta synergieffekter mellan de båda satsningarna.

Pacta samarbetar med Sveriges Ingenjörer och IVA i projektet Jobbsprånget – ett projekt med syfte att skapa snabbare etablering för nyanlända ingenjörer via praktikplatser på www.jobbspranget.se. Welcome Talent i sin tur är ett pilotprojekt startat av LinkedIn där man sammanför nyanlända med tillgängliga praktikplatser och anställningar i Sverige. Nu hoppas både Pacta och LinkedIn på ett samarbete som kan utveckla båda projekten och förenkla processerna ytterligare.

Jobbsprånget har samma struktur och modell som projektet Tekniksprånget där man genom praktik matchar unga vuxna och skapar intresse för ingenjörsutbildningar. Denna modell vill man nu implementera på nyanlända, som är målgruppen i projektet Jobbsprånget, för att kunna matcha dessa med praktikplatser. Vi tror att integration på arbetsmarknaden kan förenklas genom att sänka trösklarna för att etablera sig på en svensk arbetsplats och ta sina första steg mot att skapa ett professionellt nätverk.

Welcome Talent i sin tur gör det möjligt för arbetsgivare att lägga upp praktikplatser och arbetstillfällen riktade mot alla nyanlända genom hemsidan www.welcometalent.se. Syftet är att hjälpa asylsökande och nyanlända att hitta praktikplatser samt för företag att hitta kompetens. Bakom LinkedIns initiativ står ett 20-tal organisationer och företag.

Ansvarig för Jobbsprånget hos Pacta är Peter Öhrström som etablerat en kontakt med Lisa Gunnarsson, chef på LinkedIns stockholmskontor. Tillsammans hoppas de kunna göra skillnad och skapa bättre förutsättningar för att matcha nyanlända och företag.

– Arbetsgivare söker med ljus och lykta efter en viss kompetens idag. Genom att erbjuda vår plattform som en mötesplats för företag och nyanlända vill vi göra det lättare för dessa att hitta varandra. Här finns det möjligheter att skapa samhällsnytta, säger Lisa.  

Peter fortsätter,

Det är viktigt att vi visar alla Pactamedlemmar denna möjlighet. Mina kontakter med ett antal bolag visar på ett stort intresse och engagemang för satsningar likt dessa. På både www.jobbspranget.se och www.welcometalent.se kan därmed våra medlemmar och ingenjörer anmäla sitt intresse.

Vid frågor, kontakta Peter Öhrström på 08 – 452 77 17 eller peter.ohrstrom@pacta.se