Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA-kompassen

2016-03 -09

Den 31 mars träder Arbetsmiljöverkets föreskrift Organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Pacta har tillsammans med SKL och de fackliga organisationerna tagit fram ett informationsmaterial i form av ett webbaserat verktyg, OSA-Kompassen.

Med OSA-kompassen kan du som är chef sätta dig in Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Du får där resurser för att lättare ta itu med dessa frågor, som är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Klicka här för att komma till OSA – kompassen.

I Cirkulär 15:40 finner du mer information om den nya föreskriften. Detta cirkulär ska du redan ha fått. Om inte, hör av dig till oss på Pacta.