Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

2017-10 -30

Pacta och SKL har tecknat ett nytt samverkansavtal med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. 

Arbetsgivarförbundet Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tecknat ett nytt samverkansavtal med Kommunal, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

− Som arbetsgivare ser vi samverkan som grunden för hur vi vill jobba i framtiden. Avsikten med det nya avtalet är att ytterligare stimulera samverkan på lokal nivå. Det passar moderna organisationer på svensk arbetsmarknad. Ska vi klara välfärdens utmaningar så måste vi ta vara på alla medarbetares kompetens och engagemang, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKL.

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

− Det är viktigt att varje medarbetare har goda möjligheter att bidra till verksamhetens utvecklings- och arbetsmiljöarbete. Delaktighet främjar hälsa och ökar engagemanget för verksamheten, vilket bidrar till bra beslut och bättre verksamhet, säger John Nilsson, förhandlingschef på Pacta.

Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.Fakta

  • Samverkansavtalet får ett nytt namn, Avtal om samverkan och arbetsmiljö.
  • Avtalet träder i kraft den 1 november 2017.
  • Avtalet tydliggör kopplingen mellan samverkan och arbetsmiljö.
  • Strukturen i avtalet har förenklats och avtalsinnehållet har förtydligats, bland annat vad som ska göras på de olika nivåerna – individnivå, arbetsplatsnivå och partsnivå.
  • Det fastslås att samverkan ersätter förhandlingsskyldigheten och informationsskyldigheten enligt medbestämmandelagen.


Läs vidare

Avtal om samverkan och arbetsmiljö.

Cirkulär 17:51Kontakt

John Nilsson
T.f. förhandlingschef
08-452 74 72
john.nilsson@pacta.se

Alexandra Wåhlstedt
Förhandlare
08-452 75 98
alexandra.wahlstedt@pacta.se