Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Nytt industriavtal klart

2016-04 -18

Facken inom industrin och arbetsgivarna kom till slut överens om ett nytt avtal som löper under ett år med start 1 april med ett centralt angivet utrymme, det så kallade märket, på 2.2 procent.

Eftersom många av Pactas och SKL:s avtal löper ut den sista april har det varit av vikt att invänta förhandlingarna och den norm som så länge satts inom den konkurrensutsatta industrin.

Parterna har ett flertal förhandlingstillfällen inbokade den närmsta tiden.