Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Nytt avtal klart med Brandmännens Riksförbund!

2016-12 -09

Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  har undertecknat ett nytt avtal med Brandmännens Riksförbund (BRF) för cirka 10 000 beredskapsbrandmän.

− Det är glädjande att vi efter långa förhandlingar har kommit överens med BRF om ett nytt avtal. En viktig del i det nya avtalet är att underlätta rekrytering av räddningstjänstpersonal i beredskap. På vissa orter i glesbygden finns annars risken att beredskapsbrandkårer tvingas att lägga ned, säger Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation.

Det nya avtalet ger kommunerna ökade möjligheter att kombinationsanställa medarbetare som redan har en anställning i kommunen, exempelvis inom äldreomsorgen eller sjukvården.

− Avtalet ökar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera, bemanna och planera beredskapskårernas verksamhet. En större flexibilitet i förläggningen möjliggör också för beredskapsbrandmännen att kunna ta beredskap på dagar, kvällar, helger och/eller nätter och inte enbart veckovis. Det blir lättare att i högre utsträckning kunna kombinera tjänsten som beredskapsbrandman med såväl ordinarie arbete som föräldraskap, studier och fritid, säger Heléne Fritzon.

Avtalsperioden är på 31 månader och avtalet gäller från 1 oktober 2016 till 30 april 2019.