Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Nytt avtal klart för vården!

2016-12 -02

Pacta och SKL har den 1 december 2016 kommit överens med OFR:s förbundsområde Hälso och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) om ett nytt avtal: HÖK 16.

Avtalet gäller cirka 110 000 medarbetare inom vården och inkluderar bland annat sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor och fysioterapeuter.

Avtalet innebär bland annat förändringar vad gäller arbetstider, omställning och turordning samt fortsatt samarbete när det gäller kompetensutveckling och karriärvägar.

För mer allmän information, klicka här

För fakta kring det nya avtalet, klicka här