Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Nyhet från och med den 1 januari: Karensavdrag istället för karensdag

2018-12 -19

Den 1 januari 2019 införs ett karensavdrag istället för en karensdag. Ändringen i avtalen görs till följd av en ändring i Sjuklönelagen som syftar till att självrisken vid sjukdom ska bli mer förutsägbar för arbetstagaren och ge rättvisare förutsättningar arbetstagare emellan. Förutom att ge ett mer jämlikt avdrag till arbetstagare som arbetar koncentrerad arbetstid, stängs också möjligheten att kunna styra avdragets storlek genom att till exempel sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska motsvara 20 % av sjuklönen för en genomsnittlig arbetsvecka.
En överenskommelse mellan Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation och berörda fackliga organisationer om beräkningsgrunder för karensavdraget finns nu i kollektivavtalet.

Ta del av förhandlingsprotokoll och redogörelsetext här

Kontakt

  • Alexandra Wåhlstedt, förhandlare: alexandra.wahlstedt@sobona.se | 08-452 75 98
  • Monika Lack, förhandlare: monika.lack@sobona.se | 08-452 72 73