Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Ny VD på Pacta

2015-10 -12

Idag den 12 oktober 2015 har det träffats en gemensam överenskommelse gällande att VD Annelie Elmertoft lämnar Pacta för nya uppdrag. Tillträder som ny VD gör Markus Gustafsson från och med den 13 oktober 2015.