Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Ny nationell arbetsgivarorganisation bildas mellan KFS och Pacta

2017-06 -21

KFS har den 19 juni genomfört en andra omröstning om att skapa en helt ny arbetsgivarorganisation tillsammans med Pacta. 83,4% röstade för, vilket innebär att det formella beslutet om en sammanslagning nu är fattat. Pacta har den 11 maj fattat sina formella beslut.

– Vi har nu passerat en viktig milstolpe på vägen mot att skapa en kraftfull och långsiktigt hållbar arbetsgivarorganisation för våra medlemsföretag. Vi är glada över att även denna omröstning har gett ett resultat som så tydligt visar att medlemsföretagen tror på den här lösningen, säger KFS styrelseordförande Ann-Sofie Wågström.

– Tillsammans i en ny gemensam organisation kan vi ge våra samhällsnyttiga medlemsföretag de bästa förutsättningarna att växa och utvecklas. Detta genom att vi blir en starkare röst som kan skapa kollektivavtal som är i takt med tiden och bli ett ännu bättre stöd för medlemmarna, säger Heléne Fritzon, styrelseordförande Pacta.

 

Nu börjar det gemensamma arbetet med att forma framtidens arbetsgivarorganisation med följande insatser:

  • Presidierna från KFS och Pacta bildar initialt en styrgrupp för genomförandeprocessen.
  • En valberedning kommer att tillsättas med uppgifter att ta fram styrelseledamöter till den nya föreningens servicebolag.
  • När styrelsen är utsedd påbörjas rekryteringen av en vd för den nya arbetsgivarorganisationen.

Visionen är att samla den affärsmässiga samhällsnyttan i Sverige i en gemensam arbetsgivarorganisation som stärker de samhällsnyttiga företagens konkurrenskraft. Den nya organisationen ska ha affärsmässig samhällsnytta som tydlig identitet och blir en stark röst för sina medlemmar.

 

Den nya arbetsgivarorganisationen ska vara igång den 1 januari 2018 och ska kännetecknas av:

  • Affärsmässig samhällsnytta
  • Medlemsstyrning
  • Medlemsinflytande
  • Fortsatt hög personlig servicenivå och tillgänglighet

 

För mer information kontakta:

Ann-Sofie Wågström, ordförande KFS styrelse, tel: 070-6279592, ann-sofie.wagstrom@eskilstuna.se

Heléne Fritzon, ordförande Pactas styrelse, tel: 073-313 60 16, helene.fritzon@kristianstad.se

KFS har ca 560 medlemsföretag inom 15 branscher med ca 32000 medarbetare. Pacta har 620 medlemsföretag med ca 58000 medarbetare. Båda organisationerna tecknar kollektivavtal, förhandlar och företräder sina medlemmar, erbjuder VD/ledarskapsstöd, utbildningar, mötesplatser och nätverk samt daglig personlig arbetsgivarservice. Genom arbetsgivarstöd och konkurrenskraftiga avtal stödjer respektive arbetsgivarorganisation sina medlemsföretag i att vara attraktiva arbetsgivare. Tillsammans skapar vi framtidens arbetsgivarorganisation för samhällsnyttan i Sverige.