Medling inleds med BRF

2015-03 -31

Pacta/SKL har idag kommit överens med BRF om att inleda medling i förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB). Samtidigt har gällande avtal förlängts.

Läs mer på SKL:s webbplats