Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Lena Dahl tf VD för Pacta

2017-11 -30

Styrelsen i Pacta har beslutat att utse Lena Dahl till tillförordnad VD för arbetsgivarförbundet Pacta med tillträde senast den 1 januari 2018. Lena Dahl kommer att fungera som tf VD på halvtid. Nuvarande VD, Markus Gustafsson, har sagt upp sig och slutar vid årsskiftet. Lena Dahl är i dag chef för avdelningen för administration i Sveriges Kommuner och Landsting och vice VD för SKL Företag.

– Pactas styrelse fortsätter med det intensiva fusionsarbetet för att skapa ett starkt arbetsgivarförbund med Pacta och KFS. Att Lena Dahl kliver in som tf VD under en kortare period blir en garant för att vi kan hålla ett fortsatt högt tempo i processen och allt som tillhör densamma, säger Ulf Olsson, ordförande i styrelsen för Pacta.

En rekryteringsprocess pågår för att tillsätta en ny VD för det nya arbetsgivarförbundet Pacta/KFS . En ny, permanent VD förväntas vara på plats inom ca 2-4 månader.

– Jag ser fram emot att axla ansvaret för Pacta under den här spännande tiden. Mitt uppdrag är att säkra att den pågående processen med samgåendet mellan Pacta och KFS drivs på med oförminskad kraft, säger Lena Dahl.