Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Ledarskapet är nyckeln till attraktionskraft – Pacta höll energifylld workshop på Nacka Vatten och Avfalls ledarskapsdagar!

2018-05 -23

Att satsa på ledarskapet ligger i tiden. Detsamma gäller att aktivt arbeta med att vara en attraktiv arbetsgivare. Under två energifyllda dagar pratade chefer och ledare hos Nacka Vatten och avfall om bland annat dessa frågor. Med på dagarna var också Pacta som de senaste åren i allt större utsträckning arbetar med att stötta medlemmarna i deras arbete kopplat till ledarskap och attraktionskraft.

Hur utvecklar vi oss själva och våra medarbetare för att bli en attraktiv arbetsgivare? Det var temat för den workshop som Nacka Vatten och Avfall genomförde i veckan som gick där organisationens ledare och chefer samlades för att kickstarta diskussionerna om hur man är en attraktiv arbetsgivare. För att bidra med energi och inspiration deltog Madeleine Gimåker och Samira Lundqvist från Pacta och under passet delgavs insikter från en, av Ungdomsbarometern och Pacta, nyligen genomförd studie – framtidsstudien – i vilken morgondagens medarbetare fick ge sin syn på förväntningar på arbetsliv och karriär.

Nacka Vatten och Avfall är ett relativt nybildat kommunalt bolag som med VD Mats Rostö i spetsen skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle. Dessa förutsättningar genomsyrade passet som innehöll energi och en stolthet för arbetet och organisationen där deltagarna berättade om sina drivkrafter. Gemensamt för många var viljan att förändra – att arbeta med hållbarhet och samhällsviktiga frågor. Dessutom fanns en glädje i att leda och se människor utvecklas, någonting som rimmar väl med hur morgondagens medarbetare ser på sitt framtida arbetsliv. Ett gott ledarskap är den viktigaste faktorn i valet av enskild arbetsgivare och att arbetsgivaren utvecklar och inspirerar medarbetarna är något som var viktigt för deltagarna i undersökningen.

Som avslutning ombads deltagarna ta fram det som gör organisationen till en attraktiv arbetsgivare – många inspirerande idéer och kraftfulla kännetecken för organisationen lyftes.