Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Läraryrkets attraktivitet i fokus i förlängt läraravtal

2015-11 -17

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Pacta och de två lärarorganisationerna – Lärarförbundet (LF) och Lärarnas Riksförbund (LR) – kom igår kväll överens om ett förlängt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och tar sikte på förbättrade resultat i skolan och ökad attraktivitet för läraryrket.

Avtalet innehåller som tidigare inte några angivna nivåer för det garanterade löneutfallet. Parterna är överens om att huvudmännen har ett stort ansvar för att de senaste årens positiva utveckling fortsätter.

Det förlängda avtalet skapar bra förutsättningar för arbetsgivarna att långsiktigt verka för en god lönepolitik säger Pactas VD Markus Gustafsson och ansvarig förhandlare Alexandra Wåhlstedt.

Frågor med anledning av förlängt avtal besvaras av Alexandra Wåhlstedt, ansvarig förhandlare för område Utbildning, tel nr 08-452 75 98.