Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

HÖK 16 – Prolongerad Kommunal

2017-04 -12

Nytt avtal klart med Kommunal idag 170412. HÖK 16 är förlängt med 1 år och löper till och med 2020-04-30 för att komma i fas med övriga avtal på arbetsmarknaden.

Avtalet innehåller bland annat krontalssatta utrymmen för perioden och en fortsatt satsning på undersköterskor under 2017 och 2018. För löneöversyn 2019 finns ett extra utrymme om 0,3 % som ska fördelas i lokal förhandling med syfte att öka lönespridningen. Avtalet innehåller också några ändringar i Allmänna bestämmelser (AB). Avtalet kommer att heta HÖK 16 – Prolongerad.

Mer av innehållet kommer att redovisas i ett Arbetsgivarnytt som skickas ut inom kort.