Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Förlängt avtal med Vårdförbundet och Fysioterapueterna

2016-01 -14

Avtalet med Vårdförbundet och Fysioterapueterna är förlängt från 28 december 2015 till 31 mars 2019 och omfattar cirka 110 000 personer inom vård och sjukvård. Avtalet tillämpas bland annat för sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och fysioterapeuter.

Kristina Hane, ansvarig förhandlare för verksamhetsområdet på Pacta, säger:

– Pacta är nöjda med att vi enats om en förlängning av avtalet med de båda fackförbunden Vårdförbundet och Fysioterapeuterna, och därför satt förutsättningarna för de kommande tre åren vilket skapar möjligheter till långsiktig planering.

Löneavtalet är inte siffersatt under åren 2016, 2017 och 2018 utan bygger på lokal lönebildning.

Markus Gustafsson, VD på Pacta, tillägger:

– Det lokala lönepolitiska arbetet ges via detta avtal också långsiktiga planeringsförutsättningar.

Preliminär Prolongering HÖK 11 Vårdförbundet och Fysioterapeuterna 151228

32 15 Avtal prolongerat med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård