Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Förlängning av avtalet med lärarfacken i avvaktan på nytt

2018-03 -29

Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) förhandlar för närvarande med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd om ett nytt avtal.

Parterna har gemensamt beslutat om att förhandla vidare. Därför förlängs det nuvarande avtalet, som löper ut den 31 mars, medan förhandlingen pågår. Det innebär att det nuvarande avtalet gäller fram till dess att ett nytt avtal är klart.

Avtalet omfattar omkring 200 000 medarbetare.


Kontakt

John Nilsson
tf Förhandlingschef, Pacta
08-452 74 72
john.nilsson@pacta.se