Välkommen till Sobona - Framtidens arbetsgivarorganisation!

Pacta och KFS har gått samman och har därmed en gemensam webbplats.


Gå till sobona.se

Förhandlingar med OFR Hälso- och sjukvård om arbetstider

2016-11 -16

Intensiva förhandlingar pågår för att försöka nå en överenskommelse om arbetstider med OFR Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet & Fysioterapeuterna) innan 30 november 2016. HÖK 11 är möjligt att säga upp under perioden 2016-12-01 – 2016-12-31 för det fall principöverenskommelse om arbetstidsbestämmelser inte träffats.

Läget är mycket känsligt varför Pacta vädjar om att ni ligger lågt med olika beslut och/eller överenskommelser i arbetstidsfrågor under tiden centrala förhandlingar pågår.

Av det Kommunala Huvudavtalet (KHA 94, § 2) framgår att lokala förhandlingar inte får föras i frågan innan den centrala förhandlingen är avslutad.

Vi återkommer med mer information om förhandlingsläget de kommande veckorna.

Vid frågor kontakta Kristina Hane, ansvarig förhandlare för hälso- och sjukvårdsområdet på Pacta.